Obračun bonusa na sistemskom tiketu izvršiće se nakon realizacije svih događaja